Jdi na obsah Jdi na menu
 


Drogy

31. 1. 2010

   Drogy-Látky,které nás doprovázejí už od počátku života. Už v první civilizaci hledali předkové látky,které by jim zpříjemnily život,které by pomohly od strastí a bolestí, popř.navázaly pocit ráje na zemi. Předvojem každé drogy je skutečnost, že je původně objevena a využita jako lék. Ale pokud se látka užívá ve větším množství a jiným způsobem, lze ji považovat za drogu. Za drogu se hlavně považují ty látky,které vyvolávají menší nebo větší závislost. Závislost je stav, kdy lidé neví kdy přestat s užíváním. Každý už o nich nejméně slyšel. Jak je známo u člověk je velice zvědavý a chce zkusit vše v životě. Přísloví: ,,Tělo by mělo jít do hrobu obnošené a utahané." je pravdivé. Jenže to se netýká užívání drog. To,že obnošenost těla se spojuje s tím, že máme vše zkusit, je dle mého a ted promiňte to slovo:BLBOST,BLBOST A ZNOVU BLBOST.

Nyní přejděme k drogám jako návykovým látkám.

Lze je zařadit do těchto skupin:                                                                                                        1)Běžně užívané legální drogy                                                                                                                          2)Kannabinoidy 
3)Halucinogeny
                                                                                                                          4)Stimulační drogy                                                                      5)Opiáty-                                                                                                                                            6)Těkavé látky                                                                                                                       7)Psychofarmaka

 

 1)Běžně užívané legální drogy

   Kouření- požitek spojen s rizikem smrti!!! Jak všichni víme, kouření se stalo každodenní činností pro mnoho lidí. Kouření zvyšuje tlak,přináš celkové uvolnění a povzbuzuje náladu,ale ikdyž je to tak skvělé na konci dojde k nejhoršímu-předčasné smrti. Je mnoho důvodů proč lidé kouří. Stres, nuda, zvědavost,zklamání... Z těch, kdo jednou začnou se jen menšina dostane a ta většina tomu propadne natolik,že už ani sebemenší chtění přestat je zbytečné a bezvýsledné.  Vše to opět souvisí se špatnými vlivy okolí na nás, ale ať neobtěžují nekuřáky. Když musíme dýchat ten kouř, který z tabáku obaleného papírem vychází. Ani neví, jak je to pro nás nepříjemné. Nejhorší je to, pokud si zapálí a začnou ,,kecat" a nechají cigaretu jen tak hořet.

Pak teprve z toho vychází to nejhorší-dehet a další rakovinnotvorné látky. Tabákový kouř obsahuje NIKOTIN, což látka, která má za následek návykovost na cigarety, ale není hlavní škodlivou látkou. Tou je plno dalších látek jako(viz tabulka)

Obsah cigaretového kouře
 Škodlivina  Čím je nebezpečná
 Dehet  vznik rakoviny plic, obsahuje aromatické uhlovodíky
 Sirovodík  ztráta přenosu kyslíku v těle
 Oxidy uhlíku
  ztráta přenosu kyslíku v těle, dušení
 Metan  požkození CNS a plic
 Anilin  požkození krvinek a ledvin,ztráta přenosu kyslíku v těle,
 Toluen  leukémie,požkození CNS, kostní dřeně
 Formaldehyd  požkození jater,ledvin a srdce

  Při pasivním kouření z cigarety vychází:

 3x více nikotinu
 10x více oxidů uhlíku
 30x více anilinu
 80x více amoniaku
 90x více aromatických uhlovodíků
Když už si ničíte kuřáci své zdraví, neničte ho prosím nám ostatním!!! Copak chce člověk toho hodně? Chce jen žít,aniž by musel čelit špatným vlivům ostatních.Nebuďte sobečtí,nejste ve světě sami!!!

Alkohol-

2)Kannabinoidy

 Tzv. přípravky z konopí.Patří sem hašiš,marihuana,ganja,bhang...Samičí rostliny bývají mohutnější, z hlediska obsahu psychotropních látek významnější. Mnoho lidí věří, že společensky a zdravotně jsou drogy z konopí méně závažné. Marihuana poskytuje při kouření příjemné pocity štěstí, uvolnění, dobré pohody a sebedůvěry. Poskytuje úlevu od starostí a napětí,obyčejné věci jsou zábavné. Kromě toho konopí zpomaluje procesy jasného a racionálního myšlení, vyvolává nerozhodnost, snižuje schopnost koordinace pohybů, negativně ovlivňuje vnímání sluchové, zrakové i hmatové,potlačuje krátkodobou paměť, je nebezpečnou drogou při řízení automobilu.

Negativní projevy přetrvávají déle než pocity příjemné.

Během 8 i více hodin se dá zpozorovat:

způsobuje mírné halucinace
porušuje výkonnost,pomalost
potlačuje paměťové schopnosti(hloubavé přemýšlení nad detaily)
produkty hoření jsou stejně nebezpečné jako u kouření cigaret

3)Halucinogeny

Halucinogen je látka, která vyvolává halucinace=neexistující vjemy,vč.vnímání sebe sama.Patří sem LSD-dietylamid kys.lysergové...

Rizika intoxikace:

vznik psychických chorob:schizofrenie,psychomaniakální deprese nebo paranoia
vážné poruchy chování
psychotické stavy a halucinace
tělesné třesy a duševní neklid

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář